Taiteilijan esittely

Maalaukseni ovat tutkielmia elämästä ja sen rajallisuudesta. Työskentely on pienten syntymien ja kuolemien sarja niin maalauksissa kuin itsessäni. Maalausprosessissa jotain nousee esiin samalla, kun jotain poistuu kuvapinnasta. Jotain virtaa lävitseni ja siirtyy kehollisen liikkeeni kautta maalaukseen. 

Kysymys on jatkuvasta muutostilasta, transformaatiosta. Valmis teos on minulle arvoitus kuten elämä itse.

Itseni tykönä, kotona.

Maalatessa prosessi itsessään on minulle tärkeä. Inspiraatio syntyy tekemisestä. En pelkää tyhjää kangasta vaan pistän toimeksi. Avaan käteni piirtämällä viivaa ja pääsemällä omaan rytmiini.

Vahvoin siveltimen vedoin maalaan teokseen rakenteen, tarttumapintoja itselleni. Lähden liikkeelle rajatulla paletilla. Rajoitukset ovat tärkeitä, ne pitävät minut kurissa. Ilman niitä hairahtuisin sivupoluille ja sotkeutuisin omaan nokkeluuteeni.

Maalatessa pyrin kiivaasti sille rajalle, josta alkaa tuntematon. Sinne, missä ei ole enää kysymys osaamisesta, taidosta tai mielipiteistä. On mentävä sääntöjen ja puheen tuolle puolen ja kohdattava itsensä. Suurin haaste on lopettaa taistelu omia rajoituksia vastaan ja uskaltautua prosessiin. Vasta antautumalla hämmennyksen tilaan, jotain uutta voi syntyä. Olen oppinut luottamaan siihen, että seuraavan siveltimen vedon päässä odottaa mahdollisuus.

Jokainen veto avaa uusia polkuja, polkuja, joita ei aiemmin ollut edes olemassa.

Maalaus on intuition, järjen ja tunteen vastavuoroinen prosessi. Kun kuva alkaa hahmottua, tekemisestä tulee tietoista. Varjelen itseäni mestaroimasta, koska teoksen sielu on herkkää tekoa.

BIO
  • Olen koulutukseltani kasvatustieteen tohtori, pääaineinani ammatti- ja yrittäjyyskasvatus. Väitöskirjani käsitteli yrittäjäidentiteetin kehittymisen prosessia yrittäjyysvalmennuksen aikana. Tutkimus toteutettiin luovan alan kontekstissa.
  • Aikaisemmalta koulutukseltani olen tekstiilisuunnittelija, muotoilija Amk ja käsi- ja taideteollisuusopettaja. Työtehtävät urallani ovat liittyneet aina jollain tavoin luovaan alaan.
  • Työkokemukseni on rakentunut niin järjestö- ja liiketoiminnan johtotehtävistä kuin akateemisista tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä.
  • Taide on aina ollut matkakumppanini niin työssä kuin vapaa-ajallani. Viimeiset vuodet olen keskittynyt taidemaalaukseen ja opiskellut sitä niin kotimaisten kuin ulkomaisten opettajieni johdolla. Taiteessa koko elämänhistoriani on läsnä.
  • Taiteilija-CV, Outi Hägg, 2022 löytyy Arkisto-sivulta.