Arkisto

Ladattavia PDF-tiedostoja. Linkit alla olevissa laatikoissa.


Taiteilija-CV, Outi Hägg, 2022


Rituaalipedagogiikka lyhyesti

Yrittäjäidentiteetin kehittyminen rituaalisessa prosessissa on väitöstutkimukseni tuottama teoreettinen malli, joka soveltuu laajemminkin erilaisiin ihmisen muutostilanteisiin. Mallissa integroituvat käsitteet rituaalipedagogiikka, identiteettineuvottelu ja minäidentiteetin kehittymisen intentionaalinen prosessi. Lisätietoa, lataa PDF.