Ajatuksiani, Yrittäjyys,

LUOVA LUOTTAMUS – Yrittäjyyden ehto

Jaan ajatuksen siitä, että yrittäjyys ei olemuksellisesti ole liiketoimintaa, vaan ajattelu ja toiminta – ja suhtautumista työhön ja elämään yleensä. Yrittäjyys voi löytää näyttämönsä yhtä lailla palkkatyössä, toisen palveluksessa kuin omassa yrityksessä. Yrittäjyyden ytimessä on ymmärrys siitä, että olen tässä maailmassa toisia varten. Yrittäjyys on palvelutehtävä, jossa pyrin luomaan hyvää ja arvokasta toisille. Tällainen yrittäjyyskäsitys kumpuaa omasta maailmankuvastani ja arvoistani.

Mietitkö, millainen yrittäjä sinä olisit? Työelämän muutosten pyörteisyys haastaa meidät muuttamaan suhdettamme itseemme, toisiin, työhön ja koko maailmaan. Murroksen keskellä koemme epävarmuutta, kun mietimme työntekemisen uusia näyttämöitä. Oppimisen tarve syntyy usein hämmennyksestä, epätietoisuudesta, epävarmuudesta ja riittämättömyydestä. Olisiko yrittäjyys sinun työnäyttämösi? Meillä on ihmisinä kyky rakentaa itseä, elämää ja maailmaa uudelleen. Löydä oma tapasi tehdä työtä ja ansaitse sillä, mitä ja miten haluat työtä tehdä.

Luova luottamus – yrittäjyyden ehto

Luovalla luottamuksella tarkoitetaan luottamusta omaan luovuuteen ja kykyihin muuttaa ympäröivää maailmaa. Luottamus merkitsee vakaata käsitystä siitä, että pystyt saavuttamaan sen, mitä olet tavoitteeksesi asettanut. Luova luottamus on kuin lihas, joka vahvistuu, kun sitä käytetään. Olen kuvannut yrittäjyyttä monien yrittäjyystutkijoiden tavoin kyvyksi elää epävarmuudessa ja monimutkaisuudessa luottavaisesti. Yrittäjyyteen liittyy se merkillinen piirre, että asioita ei voi etukäteen suunnitella ja varmistella kovin pitkälle. On vain otettava riski ja uskaltauduttava lähteä liikkeelle. Sen myötä oppii, että asiat eivät vain tapahdu, vaan voin itse olla niihin vaikuttamassa. Luova luottamus omiin kykyihin ja luovuuteen merkitsee syvää tietoisuutta siitä, että elämä kantaa ja asiat kyllä järjestyvät. Tämä vaatii kuitenkin valppautta havaita ja luoda mahdollisuuksia, kykyä tarttua niihin ja lopulta hyödyntää ne. On yksinkertaisesti tartuttava toimeen.

Luovan luottamuksen aisapari on intohimo. Ihmisen on saatava tehdä sitä, missä tuntee olevansa parhaimmillaan. Tätä intohimoa on nimitetty myös sisäiseksi kutsumukseksi. Yrittäjyys avaa mahdollisuuden oman kutsumuksen toteuttamiseen, jos sitä ei muualla ole mahdollista toteuttaa. Intohimon toteuttaminen sysää sinut ja minut liikkeelle.

”If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.”  – Jim Rohn, Entrepreneur

Miten luon uutta ja kiinnostavaa liiketoimintaa?

Oma ajatteluni yrittäjyydestä liiketoimintana perustuu Pistä toimeksi -logiikkaan, jonka pohjana on Sarasvathyn luoma Effectuation -teoria. Tässä teoriassa yrittäjyyden logiikka kiteytyy periaatteeseen ”Jos voin kontrolloida tulevaisuutta, minun ei tarvitse ennustaa sitä”. Suunnittelemalla ja pohtimalla asioita loputtomiin, ei yrittäjyys etene. Yrittäjyys on prosessi, joka käynnistyy vain tekemällä. Liike on tärkeää. Toiminta kehittyy liikkeessä, kun keräät jatkuvasti uusia kokemuksia ja ratkaisumalleja.

Yrittäjyyden lähtökohtana on yrittäjä ja hänen voimavaransa; persoonallisuutensa, tietonsa, taitonsa ja verkostonsa. Sen sijaan, että jäisit odottamaan täydellistä tilaisuutta, lähde liikkeelle olemassa olevilla eväillä. Rakenna oma heimosi niiden ihmisten kanssa, jotka haluavat sitoutua sinun juttuusi luodaksenne yhdessä tulevaisuutta – tuotteita, palveluita, markkinoita, yhteisyritystä – yhdessä kanssasi. Rakenna verkosto itse valitsemiesi hyvien tyyppien kanssa. Mahdollisuudet luodaan niillä resursseilla, mitä yrittäjällä on. Jalosta ideaasi ja laajenna osaamistasi heimosi avulla. Mahdollisuuksia ei voida erottaa ihmisistä.

Anna yllätykselle mahdollisuus ja hyväksy epäonnistumiset, äläkä välttele niitä. Älä anna sitoa itseäsi ennalta määriteltyjen tavoitteiden liekaan, vaan luota myös sattuman vipuvoimaan. Sijoita yritystoimintaasi sen verran, kun olet valmis menettämään. Jos epäonnistut, älä haikaile menetettyjen sijoitusten perään. Olethan tehnyt itsesi kanssa sopimuksen. Sopimus vapauttaa sinut pelosta ja saa sinut huolehtimisen sijaan käyttämään aikasi uuden luomiseen. Pistä toimeksi -logiikan maailmankäsitys perustuu uskomukseen, että tulevaisuus ei ole löydettävissä, ei ennustettavissa, vaan pikemminkin tehtävissä.

Luodaksesi ainutlaatuista liiketoimintaa sinun on löydettävä oma palvelutehtäväsi. Missä on sinun kutsumuksesi ja miten tuotat omilla voimavaroillasi arvokasta ja hyvää toisille? Tosin sanoen, miten intohimosi ja osaamisesi kohtaavat ihmisten tarpeet? Harhaanjohtavaa on ajatella, että menestyvät liiketoimintamahdollisuudet tulla tupsahtavat jostain ulkoapäin. Ainutlaatuiset liiketoimintamahdollisuudet löytyvät ihmisten arkielämästä. Onko sinulla arjen herkkyyttä? Oletko valpas havainnoimaan arjen toistuvia käytänteitä? Mikä sinun arjessasi sujuu hyvin? Harmittaako arjessasi jokin? Mikä ei suju sillä tavoin kuin toivoisit? Mitä pitäisi muuttua, että harmitus poistuisi elämästäsi. Menestyvän liiketoiminnan logiikan voi ymmärtää miettimällä, minkä arjen harmituksen jokin toimiva tuote tai palvelu on ratkaissut. Millainen maailma oli ennen tätä keksintöä ja millainen sen jälkeen?

Onko liiketoiminnallasi kasvun mahdollisuutta? Skaalautuuko liiketoimintamallisi? Minkä arjen ongelman haluat ratkaista toiminnallasi? Arjen käytäntöjen kuvaaminen tutkivalla otteella on tärkeää. Käytäntö on yksinkertaisesti jokin pysyvä ja toistuva tapa tehdä jokin asia jollakin tavalla. Tutki kriittisesti arjen harmitusta ilman, että yrität vahvistaa sitä tai väittää sitä oikopäätä yleistetyksi. Hanki riittävästi dataa, erilaisia näkökulmia, syvennä ymmärrystäsi ilmiöstä. Käytä tähän aikaa! Älä esitä ratkaisuja heti, vaan tutki rauhassa, kunnes ymmärryksesi ilmiöstä on laajentunut ja syventynyt. Ymmärtämällä omia harmituksiasi maailmassa olet osa sitä. Kysy itseltäsi, onko harmituksesi yleistettävissä? Jakaako joku muu harmituksen? Kuinka moni? Analysoi arjen disharmonioita kysymällä: Mikä harmittaa? Ketä harmittaa? Missä harmittaa? Miten harmittaa? Miksi harmittaa? Arjen harmituksista kumpuaa liiketoimintamahdollisuus!

Nämä edellä jakamani ajatukseni ovat ytimessä uutta ja ainutlaatuista liiketoimintaa luotaessa. Mikään ei pelasta, jos ei näitä asioita ole mietitty kunnolla. Oikotietä ei ole olemassa.

”The essence of entrepreneurship is about making meaning.” – Kawasaki

0

writer

The author didnt add any Information to his profile yet