VOIMAUTTAVA DRAAMA – Elämä virtaa minun läpi!

Hyödynnän draamaa voimauttavana kokemuksena identiteettineuvottelussa. Työskentelyssä havaitseminen, ajatteleminen ja aistiminen vahvistuvat. Draamassa fiktion ja todellisuuden rajapinnassa tapahtuvien tarinoiden yhteinen reflektointi tuo kokemuksiin ymmärrystä. Draaman avulla voidaan tutkia ja testata perspektiivejä, jotka ovat eniten vaikuttaneet henkilökohtaisiin merkityksiimme. Merkitykset saattavat muuttua, kun ne tehdään näkyväksi ja niihin saa etäisyyttä. Työskentely tapahtuu ryhmässä ja ryhmän kannattelemana.

Draamassa itsetuntemuksesi kasvaa ja minäkuva vahvistuu. Opit katsomaan asioita eri näkökulmista. Sosiaaliset taitosi, kehotietoisuutesi ja joukkoon kuulumisen tunteesi vahvistuvat. Saat mahdollisuuden kokea, mitä on olla lempeän dialogisen katseen alla turvassa. Työskentely kannustaa sinua ajattelemaan rohkeasti, vapaasti ja uutta luovasti.