Artikkelit ja julkaisut

2011 Hägg, O. Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1618

2016 Hägg, O. & Peltonen, K. Vastuullisuus ja hyvään elämään ohjaaminen yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa. Teoksessa: Mutanen, A., Kantola, M., Kotila, H. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2016. Käytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka. Turku: Turun ammatti-korkeakoulun tutkimuksia 44:123–137.

2015 Virtanen, M., Heimonen T., Hägg, O., Kiuru, P. & Rajahonka, M. Gasellitarinoita Aalto Start-up Centeristä. Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 2/2015

2014 Hägg, O.; Peltonen, K. Towards a conceptual understanding of entrepreneurial pedagogy. Yrittäjyyskasvatuksen Aikakauskirja 1/2014 – Periodical Entrepreneurship Education 1/2014, 1-24.

2013 Hägg, O. Yrittäjyysvalmentajat eettisten kysymysten äärellä. Entrepreneurship education conference in Helsinki, 26th-27th Sep-tember 2013 Theme:”Entrepreneurial ecosystems”. Conference Proceedings (full paper). Helsinki: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

2013 Kyrö, P; Hägg, O; Peltonen, K. Explorative research – an unexploited opportunity for entrepreneurship research. In Tonis, M; P. Kyrö; U. Venesaar and A. Fayolle (Ed.):Entrepreneurship Research in Europe: Conceptual Richness and Methodological Diversity. Edgar Elgar, 289-321.

2012 Hägg, O. Ritual pedagogy in Entrepreneurial Identity Development (full paper) EURAM2012 12 th Conference: Social Innovation for Competitiveness, Organizational Performance and Human Excel-lence, Erasmus University, School of Management, Rotterdam, The Netherlands. 6.-8. 6.2012. Article Ritual pedagogy in Entrepreneurial Identity Development